Försäljningsvillkor

Fraktvillkor
Fraktfritt för ordervärde över 10 000 kr vid samma leveranstillfälle och leveransadress inom Sverige. För leveranser om mindre än 10 000 kr tillkommer frakt. Frakt tillkommer alltid vid leverans av t ex. stavar ,så kallade långgods. Pallar debiteras med 170 kr/st vid leverans och vid retur krediteras de med 170 kr/st. Returfrakt betalas av kunden. Engångspall debiteras med 120 kr/st  och långgods 200kr/st och går ej att returnera.

Betalningsvillkor
30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

Leveransvillkor
Emballage ingår i priserna. Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans och användning i Sverige enligt ALEM09. Med ändring av pkt 26 i ALEM09 avseende vite vid försening, utgår detta och gäller endast när så i förväg överenskommits. Med ändring av pkt 38 t.o.m. 48 i ALEM09 begränsas Ecolux’s ansvar för fel i komponenter, undantaget ljuskällor. Fel som uppkommer inom 2 år från varans avlämnande. Förlängd garanti kan erhållas vid begäran.

Leveranstid
Leveranstid avser om ej annat anges tiden för avsändning från fabrik. Vid ändring av leveranstiden från Ecolux sida kommer kunden att meddelas så snart det anses möjligt. Vid ändring av leveranstid från kundens sida skall detta meddelas Ecolux fem arbetsdagar före överenskommen avsändningsdag. Prisreglering enligt entreprenadindex E84 (grupp 151).

Annullering av order
Annullering av inneliggande order medges ej generellt. Eventuell annullering belastas med en annulleringskostnad. Kostnadens storlek är beroende av vilken produkt och när annulleringen sker.

För annulleringsärenden kontakta;
Malin Hansson 010-130 11 24, e-post: malin.hansson@ecolux.se
Marie-Louise Persson 010-130 11 22, e-post: marie-louise.persson@ecolux.se

Återköp
Lagerlagda produkter kan normalt återköpas mot ett returavdrag, undantag kan förekomma. Det förutsätts att produkterna är oanvända och med oskadat emballage. Återköp kan göras upp till 3 månader (90 kalenderdagar) från fakturadatum.

Övriga produkter återköps normalt inte.

Vid återköp betalas returfrakt av köparen.

För återköpsärenden kontakta;
Malin Hansson 010-130 11 24, e-post: malin.hansson@ecolux.se
Marie-Louise Persson 010-130 11 22, e-post: marie-louise.persson@ecolux.se

Reklamationer
Malin Hansson 010-130 11 24, e-post: malin.hansson@ecolux.se
Marie-Louise Persson 010-130 11 22, e-post: marie-louise.persson@ecolux.se

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktioner, dimensioner, beteckningar och priser. Vi reserverar oss även för eventuella felskrivningar.