Stolptoppsarmaturer

Aberdeen och Billund är våra nya stolptoppsarmaturer.

Aberdeen är en elegant och robust stolptoppsarmatur. Ljuset riktas nedåt och fördelas symmetriskt runt stolpen. Aberdeen är anpassad för bl.a. gång- och cykelvägar och parkeringsytor.

Billund  är en innovativ och högpresterande väg- och gatubelysningsfamilj. Billund erbjuder hög effekt, robust miljöskydd och en smal attraktiv profil. Den kan enkelt monteras på befintliga gatubelysningsstolpar. Med en avancerad optisk teknik som minimerar ljusföroreningar, optimerar ljusfördelning och säkerställer att ljuset hamnar där det ska.