Solida

Solida är en tät, infälld armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operationssalar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier. Armaturen är avsedd att användas i hygientak med synlig T-profil (kant A, T24).

• IP65
• enkel att montera
• inbyggnadsram för fasta undertak
• L80 B1 0 60 000 h
• klarar höga hygieniska krav

Läs mer om Solida HÄR